Homepage banner
Homepage banner
Homepage banner
Homepage banner
Homepage banner
Homepage banner
ประสิทธิภาพการทำความเย็น / การแช่แข็ง

ประสิทธิภาพการทำความเย็น / การแช่แข็ง

เราจะเก็บรักษาอาหารให้สดใหม่และปลอดภัยที่สุดเพื่อส่งมอบให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยีการทำความเย็นของเรา เทคโนโลยีการทำความเย็นเป็นสิ่งสําคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยในการรับประทานอาหารทุกท่าน และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็นของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่านทั่วโลกได้มีความสุขในการรับประทานอาหารและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

เราจะวิจัยพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน โดยเราได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก เราจึงส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพในการกินอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนายอดเยี่ยมของบริษัทเรา

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการรับประทานอาหารเป็นอันดับหนึ่ง สินค้าของเราได้มีการรับรองคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น เราจะมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการรับประทานอาหารของผู้บริโภคทุกท่านโดยใช้เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูง

ฟังก์ชันการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงาน

นอกเหนือจากเรามีเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูง และยังได้รับการรับรองคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น เรายังได้มีการออกแบบตามแบบญี่ปุ่นในเรื่องการใช้งานที่ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษา และยังมีเครือข่ายที่มีความสามารถในการจัดการระบบที่สนับสนุนการบำรุงรักษา นอกจากนี้สินค้าของเรายังออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมและการดูรักษา ในกรณีที่สินค้าเกิดการชำรุดอีกด้วย