แผนที่ ที่อยู่ & โรงงาน

กาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
60/105 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โรงงานการผลิต