กลุ่มบริษัท กาลิเล

กลุ่มบริษัท กาลิเล

สำนักงานใหญ่

เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทกาลิเลกรุ๊ปที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นสากล รวมถึงบริษัทเครือข่าย 4 บริษัทที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และอีก 11 บริษัทที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

https://www.galilei.co.jp/

บริษัทในเครือของเรา

ทำการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และผลิตอุปกรณ์ทำความเย็น/แช่แข็งที่สามารถทำความเย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็วแบบต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในโลก.

https://www.galilei-tm.co.jp/

ทำการออกแบบ ผลิต และติดตั้งหน้างานโดยใช้ระบบควบคุมตามความต้องการลูกค้า ในการสร้างและออกแบบผลิตผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมั่นใจของลูกค้า และสินค้าที่มีคุณภาพสูง.

https://galilei-panel.co.jp/

ทำการวิจัย พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรของไลน์การผลิตที่สามารถประหยัดพลังงาน และเป็นระบบอัตโนมัติของสายการผลิต

https://galilei-shoken.co.jp/