ประวัติความเป็นมาขององค์กร

13 สิงหาคม

2557

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

02 กันยายน

2557

เริ่มก่อสร้างโรงงานในชื่อ บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มก่อสร้างโรงงานในชื่อ บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

31 สิงหาคม

2558

พิธีเปิดโรงงาน

24 กันยายน

2558

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์ รุ่น CR model จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าเป็นรุ่นแรก

กรกฏาคม

2559

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น UQD

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น UQD

28 กรกฎาคม

2559

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ตามมาตรฐานสากล

กรกฎาคม

2560

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น TG model

08 สิงหาคม

2560

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับโครงการการค้าระหว่างประเทศ

มกราคม

2561

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์ รุ่น Upright และ Counter ใน series B

03 ธันวาคม

2562

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทกาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทกาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม

2563

เริ่มก่อสร้างโรงงานที่ 2

มีนาคม

2653

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น LG model

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น LG model

สิงหาคม

2563

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์ รุ่น Upright and Counter ใน series C

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์ รุ่น Upright and Counter ใน series C

16 มกราคม

2564

พิธีเปิดและส่งมอบโรงงานเฟส 2

พิธีเปิดและส่งมอบโรงงานเฟส 2

8 พฤษภาคม

2564

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น ME model

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น ME model

21 สิงหาคม

2564

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น UE model

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น UE model

01 ตุลาคม

2565

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น UE-Freezer

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น UE-Freezer

26 กันยายน

2566

เริ่มทำการผลิตโดยมี 2 ไลน์