ปรัชญาของกาลิเลกรุ๊ป

พวกเราจะพัฒนาคุณภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยทางด้านอาหาร ของคนเอเชีย และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก โดยใช้เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิของเรา เราจะมุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับคนเอเชียมากยิ่งขึ้น

1

ความสุขของผู้บริโภค

เราจะร่วมมือกับลูกค้าในด้าน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความมั่นใจ เพื่อมอบ “ความสุข” ให้กับผู้บริโภคให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของเรา
2

ความสุขของลูกค้า

เราจะสร้างคุณค่าทางธุรกิจแผนใหม่ด้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยี และระบบการจัดการของบริษัทเรา เพื่อมอบ “ความสุข” ให้กับลูกค้าให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของเรา
3

ความสุขของพนักงาน

เราจะยกระดับความรับผิดชอบของตนเอง และให้ตนเองและกิจการของบริษัทเติบโตให้มากขึ้น เพื่อค้นหา “ความสุข” ทั้งด้านความเป็นอยู่และจิตใจให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของเรา
4

ความสุขของผู้ถือหุ้นและบริษัทคู่ค้า

เราจะมีเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน และจะมุ่งมั่นพัฒนาด้านผลงานของบริษัท เพื่อมอบ “ความสุข” ให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทคู่ค้าให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของเรา

ข้อความจากผู้บริหาร

ข้อความจากผู้บริหาร

พวกเรา บริษัท กาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มทำธุรกิจผลิตตู้เย็นและตู้แช่แข็งสำหรับผู้ประกอบการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตตั้งอยู่ในต่างประเทศภายใต้การดำเนินการของกาลิเลกรุ๊ป

สินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและประหยัดพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีวางจำหน่ายถึง 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วย

ในเดือนมกราคมปี 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการสร้างโรงงานแห่งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขยายการผลิตสินค้าสำหรับตู้โชว์จากเดิมที่มีการผลิตเพียงตู้เย็น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกท่านโดยเพิ่มกำลังการผลิตและกำลังตอบสนองมากขึ้น ซึ่งเป็นโรงงานผลิตในภูมิภาคเอเชีย

พวกเราจะสร้าง “ความมั่นใจและความปลอดภัย” ทางด้านอาหาร ซึ่งเป็นต้นทางของชีวิตและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคด้านการประหยัดพลังงานและเทคนิคการควบคุมอุณหภูมิของเรา

พวกเราจะพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเอเชียทุกท่านใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

GALILEI (THAILAND) CO.,LTD.
Tomohiro Yanagawa
Managing Director