กระบวนการผลิต

1

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น

2

กระบวนการฉีดโฟม

3

กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง

4

กระบวนการประกอบ

5

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

6

กระบวนการขนส่ง

แนะนำกระบวนการผลิต

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น

ความแม่นยำในการแปรรูปโลหะแผ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตตู้เย็น เราผลิตและแปรรูปแผ่นโลหะตามความจำเป็นและตามสเปกของลูกค้า เช่น ความหนา พิกัดความทนทาน และปริมาณ เราออกแบบการเจาะและโค้งงอตู้เย็นรุ่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กระบวนการฉีดโฟม

ใช้ชิ้นงานที่ผลิตมาจากกระบวนการแปรรูปโลหะมาประกอบตู้เย็นและทำการฉีดโฟม เทคนิคในการฉีดโฟมของ ฟุกุชิมะ กาลิเลทำหน้าที่สำคัญเพื่อสนับสนุนเทคนิคขั้นสูงในการควบคุมอุณหภูมิ

กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง

ขั้นตอนการการเชื่อมท่อทองแดงของ Cold unit ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิขั้นสูง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนดเท่านั้นที่จะเป็นคนเชื่อมงาน หลังจากที่เชื่อมงานเสร็จแล้ว ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส 100% เพื่อมอบความมั่นใจและความปลอดภัยของอาหารให้กับลูกค้า และใส่ใจเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประกอบ

สร้างระบบการผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก สำหรับระบบเทคนิคการผลิต ที่สร้างขึ้นมานั้น ทำการผลิตงานด้วยทีมกาลิเลโดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของ ฟูกุชิมะ กาลิเล และรักษาคุณภาพเพื่อจะส่งมอบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าของบริษัทเราทำการตรวจสอบทุกตู้โดยใช้ “มาตรฐานตรวจสอบงานที่มีคุณภาพระดับเดียวกับสินค้าญี่ปุ่น” ของบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น สินค้าเรามีคุณภาพและคุณสมบัติสูงเท่ากับสินค้า “ผลิตในประเทศญี่ปุ่น” รับรองว่าสามารถใช้สินค้าได้อย่างมั่นใจ

กระบวนการขนส่ง

สร้างระบบส่งออกอย่างรวดเร็วโดยกำหนดพื้นที่เก็บรักษาสต๊อกสินค้า และส่งออกสินค้าอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรองรับความต้องการลูกค้า