กระบวนการผลิต

1

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น

2

กระบวนการฉีดโฟม

3

กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง

4

กระบวนการประกอบ

5

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

6

กระบวนการขนส่ง

แนะนำกระบวนการผลิต

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น

ความแม่นยำในการขึ้นรูปโลหะแผ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตตู้เย็น เราผลิตและขึ้นรูปแผ่นโลหะตามสเปคและตามความต้องการของลูกค้า เช่น ความหนา ความทนทาน และปริมาณ เราออกแบบการเจาะและโค้งงอตู้เย็นรุ่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กระบวนการฉีดโฟม

ใช้ชิ้นงานที่ผลิตมาจากกระบวนการขึ้นรูปโลหะมาประกอบตู้เย็นและทำการฉีดโฟม เทคนิคในการฉีดโฟมของ ฟุคุชิมะ กาลิเลทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิ

กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง

ขั้นตอนการการเชื่อมท่อทองแดงของ Cold unit ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิขั้นสูง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนดเท่านั้นที่จะเป็นคนเชื่อมงาน หลังจากที่เชื่อมงานเสร็จแล้ว ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส 100% เพื่อมอบความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับลูกค้า และใส่ใจเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประกอบ

สร้างระบบการผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก สำหรับระบบการผลิตที่สร้างขึ้นมานั้น เราทำการผลิตงานด้วยทีมกาลิเลโดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของ ฟุคุชิมะ กาลิเล และรักษาคุณภาพเพื่อจะส่งมอบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าของบริษัทเราทำการตรวจสอบทุกตู้โดยใช้ “มาตรฐานตรวจสอบงานที่มีคุณภาพระดับเดียวกับสินค้าญี่ปุ่น” ของบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น สินค้าเรามีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ “ผลิตในประเทศญี่ปุ่น” รับรองว่าลูกค้าสามารถใช้สินค้าได้อย่างมั่นใจ

กระบวนการขนส่ง

เรามีระบบส่งออกสินค้าที่รวดเร็ว โดยมีการกำหนดพื้นที่เก็บรักษาสต๊อกสินค้า และส่งออกสินค้าอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรองรับความต้องการลูกค้า