ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ

การจัดการด้านคุณภาพ

สินค้าของบริษัท กาลิเล(ประเทศไทย)จำกัด มีการกำหนดมาตรฐานการออกแบบที่เข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาสินค้า เรารักษาคุณภาพของสินค้าโดยดำเนินการตรวจสอบงานรับเข้า และทำการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 100% ตาม “มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น” โดยอ้างอิงจากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพในอดีตที่สะสมมาหลายปีของ ฟุคุซิมะ กาลิเล กรุ๊ปฯ

บริษัทกาลิเล(ประเทศไทย)จำกัด ทำการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ โดยทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดเวลา โดยเก็บข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพและนำมาทำการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในบริษัท บริษัทคู่ค้า หรือข้อชี้แนะจากลูกค้า เพื่อให้รักษาคุณภาพที่ดีและให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าของเราได้อย่างสบายใจ

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2015)

กาลิเล(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง “ISO9001:2015” ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการบริหารคุณภาพ ในเดือนกรกฎาคมปี 2016 บริษัทเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้สามารถเข้ากับวิถีการรับประทานอาหารของลูกค้า และเราจะดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเรา        อย่างต่อเนื่อง.