อัปเดต ข่าวและกิจกรรม

2565-01-29

โครงการส่งมอบความห่วงใย แบ่งปันน้ำใจแด่บุคลากรทางการแพทย์

Caring Sharing Kindness To Medical Personnel

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม CSR (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ต่อองค์กรเป็นสำคัญและเน้นเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันของพนักงานและผู้บริหาร  เพื่อให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2565 นี้ โดยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับทางโรงพยาบาลของรัฐที่ยังขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยรูปแบบการจัดทำโครงการ เป็นการมอบอุปกรณ์ป้องกัน PPE ให้สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2564-03-27

เปิดตัวเว็บไซต์

เราบริษัทกาลิเล (ประเทศไทย)จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า
เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ !!
เรามีการเปิดเว็บไซต์ใหม่!!
เราเริ่มเปิดเว็บไซต์ใหม่ !!