การดูแลลูกค้า

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขายเราให้การสนับสนุนตั้งแต่ปัญหาทางเทคนิคไปจนถึงปัญหาการใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของเรา ตั้งแต่การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบตามระยะ การตรวจสอบไฟฟ้าและกำลังการผลิต การบริการและการซ่อมแซม และมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเสมอ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของธุรกิจและการดำเนินงานของลูกค้า

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นระยะๆให้บริการและสนับสนุนการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันควรดำเนินการเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ในสถานะที่ดีขึ้นและป้องกันและเป็นการปฏิบัติตามปัจจัยด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัย

สัญญาบริการบำรุงรักษา

สิทธิพิเศษ 1
1

การตรวจสอบเป็นประจำ

ทำการตรวจสอบและดูแลรักษาเป็นประจำ และทำการ Pre-maintenance เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ตู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความสบายใจตลอดระยะเวลาในการใช้งาน

สิทธิพิเศษ 2
2

ประหยัดค่าไฟ

โดยทำการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ฟีลเตอร์ อุปกรณ์ทำความเย็น หรือ Condenser สามารถลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และประหยัดไฟ

สิทธิพิเศษ 3
3

ป้องกันความเสียหายทางการค้า

สามารถป้องกันความเสียหายทางการค้าเนื่องมาจากการชำรุดของตู้โดยทำการตรวจสอบเป็นประจำ

สิทธิพิเศษ 4
4

รับการซ่อมอย่างรวดเร็ว

สามารถทำการซ่อมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เนื่องจากมีข้อมูลการตรวจสอบตู้เป็นประจำ

สิทธิพิเศษ 5
5

อายุการใช้งานตู้ยาวนานขึ้น

สามารถเพิ่มความทนทานและยืดเวลาอายุการใช้งานตู้ยาวนานขึ้นได้โดยทำการ Pre-maintenance

สิทธิพิเศษ 6
6

การเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่เกิดการชำรุด เราจะบริการส่งพนักงานทำการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

สิทธิพิเศษ 7
7

รองรับอุปกรณ์ทำความเย็นทั้งหมดในร้านค้า

เราจะทำการดูแลรักษาตู้เย็นที่อยู่ในร้านทั้งหมดรวมถึงสินค้ายี่ห้ออื่นด้วย

ประโยชน์ในการดูแลรักษา

สามารถรักษาสมรรถภาพและป้องกันปัญหาใหญ่ของตู้เย็นและตู้แช่แข็งได้โดยทำการดูแลรักษาอะไหล่ให้น้อยที่สุด เนื่องจากทำการตรวจสอบเป็นประจำและสามารถคาดการณ์ความผิดปกติ (การชำรุด)ของระบบทำความเย็นได้

ลดต้นทุนในการเดินเครื่อง

ทำการดูแลรักษาเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนในการเดินเครื่อง หากเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำความสะอาดฟีลเตอร์หรือ Heat exchanger ทำให้แรงดันในอุปกรณ์ทำความเย็นค่อยๆเพิ่มมากขึ้น และทำให้ค่าไฟเพิ่มมากขึ้น และหากเดินเครื่องโดยไม่ได้ทำการดูแลรักษา หลัง 4 ปีประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงมากเนื่องจากแรงดันเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟมากกว่า 40% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทำความสะอาดปกติ

การยืดอายุการใช้งาน

ชิ้นส่วนประกอบของอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น อะไหล่ เครื่องพัดลม อะไหล่ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์จะค่อยๆเสื่อมไป หลังจากที่เริ่มใช้ภายใน 1 ปี อัตราชำรุดจะสูง(ชำรุดช่วงแรก) หลังจากนั้นอัตราการชำรุดจะค่อยๆลดลงและหลังเดินเครื่องหลายปี มีแนวโน้มที่อัตราการชำรุดจะสูงขึ้น
สำหรับการเสื่อมประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพ ในกรณีที่ทำการดูแลรักษาเพื่อป้องกันปัญหา การเสื่อมสภาพมากหรือน้อยจะแตกต่างกันและมีผลกระทบอย่างมากกับอายุการใช้งาน = ระยะเวลาการใช้จนใช้ไม่ได้ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ได้นานที่สุด

สำหรับรายละเอียดของสัญญาการดูแลรักษา ขอปรึกษากับฝ่ายขายของบริษัทและเสนอไปครับ